د سنګز فوټوپرینټ

د سنګز بس AC د پلور محصول

001

سنګز د of 2017 2017 of کال په نومبر کې د 23 1002323 units واحدونو بس ایر کنډیشنر په تولید سره ریکارډ مات کړ. دا زموږ لپاره لوی ویاړ دی.

د سنګز توليدي خونې

超酷英文新

سنګز د پلور شبکه

7

سنګز نړیوال خدمت شبکه